Saturday, Nov 29th

Last update12:00:00 AM GMT

Tu sam: galovac.net

Na temelju članka 34. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 i 136/12 ) i članka 31. Statuta Općine Galovac («Službeni glasnik Općine Galovac» broj 17/13 i 20/13), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 20. prosinca  2013. godine, donosi

PLAN
razvojnih programa za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu

Stranica 3 od 3